Kiến thức Hán Nôm | NHT Books

Kiến thức Hán Nôm

Tổng hợp những chữ khó viết nhất trong tiếng Trung

Chữ Hán có quá nhiều nét và được sắp xếp phức tạp, khiến người học tiếng Trung không thể nhớ được mặt chữ, dẫn đến khó viết và phân biệt chữ. Hãy cùng tìm hiểu những chữ khó viết nhất trong ti...
Hotline: 0345591231