Tất cả tin tức tagged "phồn thể" | NHT Books

Tất cả tin tức

Nên học tiếng Trung giản thế hay tiếng Trung phồn thể?​

Nên học tiếng Trung giản thế hay tiếng Trung phồn thể?​ Những thông tin ở trên đã giúp bạn biết được sự khác nhau cơ bản giữa tiếng Trung giản thể và phồn thể. NHT Books xin đưa thêm cho bạn một và...
Bàn về chữ “Nghĩa” ( 義 ) - XƯA và NAY !

Bàn về chữ “Nghĩa” ( 義 ) - XƯA và NAY !

Ý nghĩa tượng hình của chữ “Nghĩa” Chữ Nghĩa 義 gồm bộ Dương 羊(con dê), bộ Ngã 我 (cái tôi). Dương (con dê) hay sống thành bầy đàn, chúng ăn cỏ và rất lương thiện. Chữ Dương đứng trên chữ Ngã, thể h...

Hotline: 0345591231