Tất cả tin tức tagged "hán cổ" | NHT Books

Tất cả tin tức

PHƯƠNG PHÁP NHỚ HÁN TỰ ĐỘC ĐÁO CỦA NGƯỜI VIỆT

CHIẾT TỰ CHỮ HÁN - PHƯƠNG PHÁP NHỚ HÁN TỰ ĐỘC ĐÁO CỦA NGƯỜI VIỆT Có lẽ, khi đi học chữ Hán, mấy người không nhắc cho nhau câu: Chim chích mà đậu cành tre Thập trên tứ dưới nhất đè ch...
Hotline: 0345591231