Tất cả tin tức tagged "bàn về hán tự" | NHT Books

Tất cả tin tức

Tìm Hiểu Về: Tam Cương Ngũ Thường 三纲五常 sāngāngwǔcháng

TÌM HIỂU VỀ : TAM CƯƠNG NGŨ THƯỜNG 三纲五常 sāngāngwǔcháng Tam cương ngũ thường là chuẩn mực đạo đức, đời sống chính trị, xã hội được Khổng Tử đặt ra và nam giới phải theo, bên cạnh tam tòng tứ đức m...
Bàn về chữ “Nghĩa” ( 義 ) - XƯA và NAY !

Bàn về chữ “Nghĩa” ( 義 ) - XƯA và NAY !

Ý nghĩa tượng hình của chữ “Nghĩa” Chữ Nghĩa 義 gồm bộ Dương 羊(con dê), bộ Ngã 我 (cái tôi). Dương (con dê) hay sống thành bầy đàn, chúng ăn cỏ và rất lương thiện. Chữ Dương đứng trên chữ Ngã, thể h...

Bàn về chữ Duyên 緣 - “ Vạn Sự Tuỳ Duyên “

Bàn về chữ Duyên 緣 - “ Vạn Sự Tuỳ Duyên “

Chữ Duyên 缘 là chữ chứa đựng nhiều nội hàm sâu sắc, Chữ Duyên trong câu Vạn Sự Tùy Duyên tiếng Trung là 万事随缘  (Wànshì suíyuán ), hãy cùng NHT Books tìm hiểu ý nghĩa của chữ Duyê...

Hotline: 0345591231