Tất cả tin tức tagged "Ba cảnh giới của Nhẫn" | NHT Books

Tất cả tin tức

PHƯƠNG PHÁP NHỚ HÁN TỰ ĐỘC ĐÁO CỦA NGƯỜI VIỆT

CHIẾT TỰ CHỮ HÁN - PHƯƠNG PHÁP NHỚ HÁN TỰ ĐỘC ĐÁO CỦA NGƯỜI VIỆT Có lẽ, khi đi học chữ Hán, mấy người không nhắc cho nhau câu: Chim chích mà đậu cành tre Thập trên tứ dưới nhất đè ch...
Nguồn gốc chữ Song Hỷ 囍

Nguồn gốc chữ Song Hỷ 囍

Nguồn gốc chữ Song Hỷ 囍 Trong mỗi đám cưới, bất kể là Vu quy 于歸 (con gái đi lấy chồng) hay Thành hôn 昏禮 đều có treo chữ Song hỉ 囍. Nhưng xuất sứ và ý nghĩa của nó cũng như liên quan của nó tới...

CÂU CHUYỆN HÔN NHÂN 婚 姻 QUA NHỮNG NÉT VĂN TỰ

CÂU CHUYỆN HÔN NHÂN 婚 姻 QUA NHỮNG NÉT VĂN TỰ

CÂU CHUYỆN HÔN NHÂN 婚 姻 QUA NHỮNG NÉT VĂN TỰ Qui cách tổ chức xã hội gia đình Việt Nam đã mô phỏng theo hình thức luân lý của Trung Hoa từ mấy ngàn năm. Vào đầu thế kỷ thứ nhất của Công nguyên, sử ...

Hotline: 0345591231